KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

1 września 2016 r.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego –Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

2

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego –Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

3

Ferie zimowe

16-29 stycznia 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.

 

4

Zakończenie I półrocza

 

5 luty 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 68 Statutu ZSPiP nr 1 w Rakszawie

 

5

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm

 

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

 

23 czerwca 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

7

Ferie letnie

24 czerwca–31 sierpnia 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i    Sportu zdnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

 

 

Informacja dla rodziców

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie serdecznie zaprasza na zebranie z rodzicami w dniu 20 wrześnie 2016 r. o godz. 1700.

Porządek zebrania:

  1. Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2016/17.
  2. Zapoznanie z WSO oraz regulaminami.
  3. Prelekcja – „Co działa w oświacie”.
  4. Wybór Rady Rodziców Klas oraz Szkoły.

Dyrektor Janusz Krupczak

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Plan uroczystości 1 września 2016 r.:

  • 8:00 mszą św. w kościele parafialnym w Rakszawie,
  • 9:00 uroczysty apel związany z rozpoczęciem roku szkolnego,
  • 9:30 spotkanie z wychowawcami klas,
  • Ok. 10:00 zakończenie uroczystości.

2016-06-29 HARCERSKIE PRZYSMAKI

Dnia 25 maja 2016r harcerze zorganizowali drużynową akcję pod hasłem „Harcerskie przysmaki” promując zdrową żywność, robiąc sałatki i smakołyki owocowe.

Galeria...

2016-06-29 X GMINNY KONKURS MUZYCZNY ,,DO, RE, MI’’

16 czerwca 2016r. odbył się X GMINNY KONKURS MUZYCZNY ,,DO, RE, MI’’, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw zaprezentowali się uczniowie klas I - III, a następnie IV – VI. Dzieci prezentowały różnorodny repertuar muzyczny z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych śpiewając indywidualnie oraz w zespołach wokalnych. Jury przyznawało punktację za prezentację na scenie, dobór repertuaru, opanowanie tekstu pamięciowo oraz rytmiczność. Uczniów przygotowały panie z edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel muzyki p. M. Grzesik.

 

Laureatami w kategorii klas I-III zostali:

Kl. II a

Amelia Pliś

Emilia Pliś

Anna Wojak

Wioletta Dudek

Wiwina Dec

Aleksandra Noworol

 

Kl. III b

Emilia Pelc

Paula Kościółek

 

Wyróżnienia:

Kl. II a

Maja Babiarz

Aleksandra Rupar

 

W kategorii klas IV-VI

Kl. IV a

Julia Kulka

Joanna Białas

Patrycja Matuła

Mateusz Bardjan

 

Kl. IV b

Liliana Pelc

Zuzanna Pliś

Katarzyna Mierzwa

 

Kl. V b

Julia Bujak

 

III miejsce

Kl. VI b

Monika Kłosowska

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.

Galeria...

 

2016-06-29 Spotkanie ze strażakami

W piątek 10 czerwca 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku wakacyjnego oraz zostali poinstruowani o podstawowych zasadach pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Następnie Panowie zaprosili dzieci oraz nauczycieli na boisko, gdzie odbyły się krótkie pokazy strażackie.  Uczniowie mieli okazję przymierzyć strój oraz przyglądnąć się z bliska jak jest wyposażony wóz strażacki. Spotkanie zakończyło się słodką niespodzianką, przygotowaną przez naszych gości.

Galeria...

 

 

 

2016-06-24 Prazentacja prac z zajęć projektowych "Nowoczesna infotechnika"

W dniu 20-06-2016 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia „Nowoczesna infotechnika” zaprezentowali swoje urządzenia zaprojektowane, zaprogramowane i wykonane na zajęciach.

Pierwszym z urządzeń była elektroniczna kostka do losowania. Następnie chłopcy zaprezentowali zaprogramowanego robota, który wykonywał określone zadanie. Następnym urządzeniem był ultradźwiękowy czujnik odległości, który rozpoznawał zaprogramowane odległości od przeszkody, sygnalizując je różnymi dźwiękami. Ostatni robot to połączenie dwóch poprzednich urządzeń. Przemieszczając się, wykrywał przeszkody i przy zaprogramowanej odległości zmieniał kierunek jazdy, unikając zderzenia. Do sterowania „robotami” wykorzystaliśmy mikrokontrolery Arduino.

Galeria...

 

 

 

 

2016-06-23 Mikroskopowe obserwacje zwierząt wodnych

21 czerwca 2016 roku kolejny raz przybyli do naszej szkoły ekolodzy ze Stowarzyszenia Ekoskop. W ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” przeprowadzili dwugodzinne warsztaty dla klas trzecich. Tematem zajęć było poznawanie zwierząt wodnych.

Uczniowie na początku zostali zapoznani z zasadami pracy badacza,  a następnie udali się nad pobliską rzekę w celu złowienia zwierzątek wodnych. Połowy okazały się bogate, gdyż woda w rzece jest bardzo czysta. Następnie mali badacze wrócili na swoje stanowiska pracy, zapoznali się z budową mikroskopu oraz w jaki sposób należy się nim posługiwać. Po czym rozpoczęli mikroskopowe obserwacje przyniesionych okazów, wśród których znalazły się między innymi  pijawki, ślimaki, patyczaki. Uczniowie z dużym zaangażowaniem, ciekawością i radością obserwowali zwierzątka wodne. Zajęcia w środowisku naturalnym  spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i na pewno na długo pozostaną w pamięci dzieci.

 Galeria...